Fonds VINCI, het Fonds VINCI wil organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting.
Kindergeluk, de Koninklijke Vereniging Kindergeluk wil kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast een beetje geluk brengen.
OEVER, samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen.
Besix Foundation, een stichting van de Belgische bouwgroep BESIX, die in 2009 ter gelegenheid van haar 100e verjaardag werd opgericht.
Cera, door de krachten te bundelen met vennoten en partners creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.
Fifty-One International, heeft als slagzin ‘Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid’.
Stichting Koningin Paola, werd in 1992 opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola met als doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen.
United Fund for Belgium, heeft als doel een samenleving op te bouwen waarin iedereen sociaal geïntegreerd is en waarin het welzijn van elk kind gewaarborgd is.
KBC, www.kbc.be
AG Insurance, solidariteitsfonds AG Insurance solidarity