Samenwerkingen

Als een open huis voor kinderen en jongeren, zo opende De Kazematten eind 2019 haar deuren, en groeide op korte tijd uit tot een ontmoetingsplek waar cultuur en welzijn elkaar versterken. LARF! trekt de kar, met bijzondere aandacht voor kwetsbaarheid en verbinding met de wijk.

Vaste partner

LARF! is een artistieke broedplaats waar kinderen en jongeren centraal staan, ongeacht hun origine, achtergrond of talent. Met hun project De Kosmopolieten verbinden ze jongeren en artistieke projecten aan De Kazematten en de buurt.

🌐 www.larf.be

Nauw partnerschap

4Hoog is een productiehuis voor kleutertheater en brengt hen in aanraking met schoonheid en ontroering, voorbij stereotypen, grenzen en vooroordelen. 

🌐 www.4hoog.be

Formaat, een steunpunt voor jeugdwerk in heel Vlaanderen, richtte in De Kazematten een vaste werkplek in, met aandacht voor overleg en vormingen.

🌐 www.formaat.be

Bijzondere samenwerkingen

Subsidiënten

Oost-Vlaanderen Klimaatgezond,  In 2018 werd De Kazematten “Energieamabassadeur” op basis van haar duurzame verbouwing en projecten.

🌐 www.klimaatgezond.be

Fondsen en sponsoren

Fonds VINCI, het Fonds VINCI wil organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting.
Kindergeluk, de Koninklijke Vereniging Kindergeluk wil kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast een beetje geluk brengen.
OEVER, samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen.
Besix Foundation, een stichting van de Belgische bouwgroep BESIX, die in 2009 ter gelegenheid van haar 100e verjaardag werd opgericht.
Cera, door de krachten te bundelen met vennoten en partners creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.
Fifty-One International, heeft als slagzin ‘Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid’.
Stichting Koningin Paola, werd in 1992 opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola met als doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen.
United Fund for Belgium, heeft als doel een samenleving op te bouwen waarin iedereen sociaal geïntegreerd is en waarin het welzijn van elk kind gewaarborgd is.
KBC, www.kbc.be
AG Insurance, solidariteitsfonds AG Insurance solidarity


Adres

De Kazematten vzw
Kazemattenstraat 17
9000 Gent

De Kazematten beschikt
over een lift en is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

BTW

BE0808.073.148

telefoon

MET STEUN VAN