Stad Gent

Stad Gent, Dienst Cultuur & dienst Jeugd 🌐 stad.gent

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen Klimaatgezond,  In 2018 werd De Kazematten “Energieamabassadeur” op basis van haar duurzame verbouwing en projecten. 🌐 www.klimaatgezond.be

Fondsen en sponsoren

Fonds VINCI, het Fonds VINCI wil organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven om samen de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting.Kindergeluk, de Koninklijke Vereniging Kindergeluk wil kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast een beetje geluk brengen.OEVER, samenwerkingsverband van religieuze congregaties […]